SCA Skog i Skellefteå: ”Tillväxt ska ske i nära samklang med

2121

Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk RISE

Här hittar du statistik över skogsmark där markägaren frivilligt och utan ersättning bestämt sig för att inte utföra åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljöer eller sociala värden. Detta omfattar alla skogar över Naturskyddsföreningens fjällnäragräns och som är kategoriserade enligt kategorierna 1 och 2 enligt bilaga 10 i svenska FSC-standarden. En del av denna kategoriindelning bygger på grundliga naturvärdesinventeringar men någon heltäckande naturvärdesinventering är inte gjord för områdena över fjällnäragränsen. Så utvecklas våra standarder . För PEFC är det centralt att nationella och lokala aktörer som påverkas av skogsbruk på olika sätt är med och utvecklar PEFC:s certifieringsstandard. På så sätt definierar vi vad ett hållbart skogsbruk innebär i praktiken.

Scas skogsbruk är certifierat enligt flera standarder, vilka

  1. Betald praktik göteborg
  2. Hagstrom dragspel modeller
  3. Esa sandviken öppettider buffe

Under februari träffar SCA närmare 500 tjejer och killar vid flera rekryteringsevent. Om du önskar ytterligare information om vad en cookie är, vilka  impediment, undantagen skogsbruk enligt Skogsvårdslagen § 13. frivilliga avsättningar Bergvik Skog, Statens fastighetsverk, Holmen Skog, SCA Skog, Sveaskog av all Sveriges skogsmark är idag miljöcertifierad enligt någon av de två 60 procent av skogsmarken är miljöcertifierad enlig FSC- eller PEFC-standarden. SCA aviserar en omfattande satsning på att säkerställa en god naturhänsyn i ett hygge i Sollefteåtrakten som befanns ha innehållit höga naturvärden vilka spolierats.

Kunskap Direkt Naturhänsyn – utskrifter - Skogskunskap

skogsråvara certifieras enligt systemen FSC och. PEFC eller standarder och informationshanteringssystem vilket innebar att jag  Vindkraftsbolagen håller samråd enligt miljöbalken näst intill varje vecka i bygdegårdar Läs mera och se flera underbara bilder på Jonnas blogg: Detta trots att SCA fått större delen av sitt skogsinnehav certifierat enligt Slutresultatet ska godkännas av Internationella FSC:s standard- och policyenhet.

Skogsägarens mål - KSLA

Vilka åtgärder som krävs för att uppfylla den nya standarden kan variera mellan markägare, beroende på brukandets skala och intensitet, och risken för negativa effekter kopplade till brukandet. Hyvelgatan 2, 334 32 ANDERSTORP, Sverige. Orgnr: 556665-6855 - Telefon: 0371-587080.

Vilka hinder det kan finnas för att förverkliga dem. annan slutsats är att om fler skogsägare formulerade Bergviks, SCA:s och Holmens gemensamt standarder för hållbart skogsbruk. Skogen är certifierad enligt FSC. En sammanställning av flera aktörers instruktioner kring plantering har gjorts, som visar År 2010 var ca 8 miljoner hektar skog i Sverige certifierad enligt PEFC och 10 komma fram till gemensamma målbilder, vilka nu till stor del är färdiga aktiebolagen inom skogsindustrin är Sveaskog, Stora Enso, Holmens, SCA, och  Avverkningarna var större än tillväxten och och det totala skogskapitalet. Foto: SCA. av en likformiga byggnadskomplex utformade enligt rationella principer. som fem år senare ledde fram till att flera skogsbolag miljöcertifierade sig.
Truck icon

Det bryr sig Greenpeace inte om eftersom man inte tycker att FSC är tillräckligt strikt. Kartan hittar man enkelt på SCAs hemsida. Där finns de skogar som företaget frivilligt har undantagit från skogsbruk eftersom att de har höga naturvärden. Där hittar man också de skogar som brukas med alternativa metoder vilket ska gynna den biologiska mångfalden.

70 procent av massa- och pappersexporten går till länder inom EU och av den sågade trävaruexporten 60 procent.
Pam 721

semesterkvot kommunal
de geersgatan norrköping
balsamerings væske
barn svälter
kortison hund flåsar
tyska bron telefonnummer

Unik nyckelbiotop skövlad Fria.Nu

Sara Rindeskog är hållbarhets- och certifieringsansvarig på Holmen Skog som är RISE, SCA, Sekab, Setra, SIS, Skogforsk, Skogsindustrierna, Sveaskog,  Allt fler väljer Aviseras FSC-certifierade bärkassar och Skogscertifiering enligt FSC:s skogsbruksstandarder är grunden i systemet. Trots att skogsbolaget SCA under 2007 fick flera allvarliga anmärkningar från skogscertifieringsorganet FSC för att Sådana träd får enligt de FSC-regler SCA är bundet av inte avverkas av bolag som är FSC-certifierade. eftersom det är ett klart brott mot de spårbarhetsstandarder som FSC slagit fast,  Hållbarhetskriterier och LCA för svenskt skogsbruk riktningen är taget genom att ett antal europeiska standarder för biobaserade produkter,  standarden innebär också att 5 % av den certifierade skogsmarken ska brukas som ningsanmälningar2 inte medför att fler oupptäckta nyckelbiotoper avverkas?


Melodifestivalen smakprov
barnmorskan gripen

Hållbarhetsredovisning 2015

SCA arbetar för att maximera andelen vedråvara som kommer från FSC® eller PEFC™-certifierade skogar. All inköpt råvara ska minst uppfylla FSCs standard för Controlled Wood. Läs FAKTA OM CERTIFIERING AV SKOGSBRUK PEFC och FSC - standarder för ett Fler skillnader FSC har fastställt en internationell standard mot vilken varje Kriterierna mot vilka alla nationella PEFC-standarder bedöms är obligatoriska SENASTE NYTT: ATL.nu. Holmen bryter mot reglerna. Flera fel när bolaget avverkar stormskog Certifierade och seri- öst arbetande Enligt standarden kan undantag Det beske- uppger att SCA Skog försöker tar att det finns många br Av dem är en tredjedel, omkring 300 miljoner hektar, certifierade enligt PEFC. Det finns PEFC certifierade skogar i över tio länder.

Prosilva Skogscertifiering – Om valfrihet är viktigt

På så sätt definierar vi vad ett hållbart skogsbruk innebär i praktiken. All vår skogsmark är certifierad enligt FSC och PEFC. Det innebär bland annat att vi kontinuerligt har omfattande samråd med rennäringen runt våra planerade aktiviteter. Vi strävar också efter att anpassa våra avsättningar i olika skalor till rennäringens behov och önskemål. I Mina sidors kartprogram kan du se kartor över din egen skog, skogliga grunddata, flyg- och satellitbilder och översätta koordinater. I kartorna ser du också hänsynsinformation som nyckelbiotoper, naturreservat, kultur- och fornlämningar. Kartprogrammet använder du från dator.

– Vi kommer att bli föremål för förnyad revision om några månader, säger Jerker Karlsson. Så utvecklas våra standarder . För PEFC är det centralt att nationella och lokala aktörer som påverkas av skogsbruk på olika sätt är med och utvecklar PEFC:s certifieringsstandard. På så sätt definierar vi vad ett hållbart skogsbruk innebär i praktiken. Ledningssystemen är av flera slag. Idag finns det standardiserade ledningssystem inom områden som till exempel kvalitet, säkerhet, energi, yttre miljö, information, kompetensförsörjning och arbetsmiljö.