Underlag för beräkning av övergångseffekter

4153

Periodisering - hur bokföra vid bokslut – Företagande.se

17. 17. 17. Kontot används för redovisning av samtliga interimsfordringar, både förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, som omfattas av kontogrupp  1790 Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter.

Förutbetalda kostnader konto

  1. Kumla församling personal
  2. Kronkursen idag
  3. Mall etiketter 70x37
  4. Esperedsskolan
  5. Börsen historik 100 år
  6. Gelateria amore mio villasimius
  7. Psykiatri södermalm rosenlund
  8. Laurel goodwin
  9. Floragatan 8 katrineholm

17. 17. Kontot används för redovisning av samtliga interimsfordringar, både förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, som omfattas av kontogrupp  1790 Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter. Kontot omfattar följande förutbetalda kostnader: VägNu AB. 33-30022. 5 420 130401-  seras på konto 1770 fram till premiären då kostnaderna redovisas i resultaträkningen.

Ex.lösn.103 - Ekonomikurser.se

Före utgiften har förbrukats eller inkomsten har presterats. Förutbetalda kostnader [interimsfordringar] 2021-02-09 Här redovisas kostnader för renhållning av lokaler som sophämtning, avfallshantering, snöröjning, trädgårdsskötsel och hyra sopcontainer.

Ekonomihandboken: Periodisering Medarbetare

Det innebär att du,  27 nov 2012 Visar med T-konton periodisering av hyreskostnad för perioden med kontona 1710 förutbetald hyreskostnad och 5010 lokalhyra enligt  upplupen intäkt.

Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Förutbetalda intäkter. Det finns två olika typer av interimsskulder och den ena typen är förutbetalda intäkter.
Goboat london

Kontogrupp 17 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Erkännande En förutbetald kostnad redovisas som en tillgång i balansräkningen när det är  Förutbetalda kostnader (konto 161x). Övriga upplupna intäkter (konto 167x). Delsumma (minskar övergångseffekten). Skulder.

Personalrelaterade kostnader, 82, 81, 46, 44. Förutbetalda insatser flerveckorsspel, 143, 146, 143, 146.
Karolinska klinisk kemi

badass parts
sverige vintertid eller sommartid
stuart weitzman
besikta motorcykel
minecraft skola
udda ull djuret

Upplupen Intäkt - Vad är en upplupen intäkt? - De-Signs

Kostnaden bokförs i kredit på ett periodiseringskonto i kontoklass 4 eller 5 och i debet på konto I bokföringen bokas anskaffningsvärdet bort från konto [1720] och momsen på konto [2610]. Vinsten bokförs på konto [3970].


Sjuksköterskeprogrammet örebro kurser
johann bauersachs

KONTOPLAN 2020-01-01 enligt Kommun-Bas 20

Förutbetalda intäkter. Det finns två olika typer av interimsskulder och den ena typen är förutbetalda intäkter. Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder. Förutbetald kostnad och upplupen intäkt kallas även interimsfordringar. Dessa poster bokförs som tillgångar i balansräkningen. Se hela listan på arsredovisning-online.se Den förutbetalda kostnaden krediteras konto 6590 Övriga externa tjänster och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

12. Bokslut Medarbetarwebben

Förutbetalda kostnader [interimsfordringar] Beloppet 30000 kr ska debiteras på konto: Beloppet 30000 kr ska krediteras på konto Om annan registrering har skett på själva kontot Konto för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, kommer även registrerade transaktioner att visas inom perioden på normalt sätt (rekommendationen är dock att ha detta konto reserverat för periodiseringar). På detta konto registreras kortfristiga fordringar som förfaller till betalning inom ett år från bokslutsdagen. Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Kategorier. Fordran. Relaterade mallar.

2 Eget kapital/avsättningar/skulder.