4062

skolan och förskolan, undvika och ifrågasätta språkliga och sociala normer som innebär att människor kategoriseras i normala och avvikande identiteter. Med ett normkritiskt perspektiv vidgar vi normunderlaget genom ett medvetet val av olika former av material och läromedel. Vi diskuterar vilka grupper som (o)synliggörs i materialet och vilken bild av människan och världen vi ger vidare till våra barn och elever. Med utgångspunkt från de sju diskrimineringsgrunderna ger vi en ingång till hur tankarna kan/bör gå vid ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt. V Bemötandet då?

Normkritiskt

  1. Pyelonefrit gravid
  2. Vad är normal pension
  3. Snygga tjejer som är nakna
  4. Vallentuna friskola ab
  5. Gratis bouppteckning mall
  6. Sverige bidrag eu

Vi diskuterar vilka grupper som (o)synliggörs i materialet och vilken bild av människan och världen vi ger vidare till våra barn och elever. Med utgångspunkt från de sju diskrimineringsgrunderna ger vi en ingång till hur tankarna kan/bör gå vid ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt. V Bemötandet då? I praktiken då?

Att synliggöra att normer finns. Att undersöka vilka följder normerna får om vi bryter mot dem. Att aktivt utmana och ifrågasätta normer.

Med utgångspunkt från de sju diskrimineringsgrunderna ger vi en ingång till hur tankarna kan/bör gå vid ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt. V Bemötandet då? I praktiken då? Tack Presentation? Maila sabina.gusic@skane.se Makt- och normkritiskt bemötande Steg 2: Hur ser makten ut?

Med ett normkritiskt perspektiv vidgar vi normunderlaget genom ett medvetet val av olika former av material och läromedel. Vi diskuterar vilka grupper som (o)synliggörs i materialet och vilken bild av människan och världen vi ger vidare till våra barn och elever. Med utgångspunkt från de sju diskrimineringsgrunderna ger vi en ingång till hur tankarna kan/bör gå vid ett normkritiskt och normkreativt förhållningssätt. V Bemötandet då? I praktiken då? Tack Presentation?
Juridiske rammer pris personforsikring

Kursen innebär fördjupande studier av normkritiskt förhållningssätt och genuspedagogik. Detta behandlas i relation till förskolans och skolans uppdrag att arbeta med jämställdhet och barns och ungas rätt till likabehandling. normkritiskt kräver att vi använder vår kreativitet. Det finns inga fasta slutgiltiga lösningar och inga metoder huggna i sten.

Logo_norm. Syfte. Att utveckla medverkande organisationers interna integrationsarbete så  Mitt syfte är att undersöka den fria leken ur ett normkritiskt, socialkonstruktivistisk, barnperspektiv för att synliggöra det osynliga och kunna koppla det till praktiskt  NORMKRITISKT MODE.
Stylist jobb göteborg

triftong diftong hiat
collector academy
polen nummernschild
lämna omdöme tradera
stahlberg germany

Lotta förklarar vad ett normkritiskt perspektiv innebär och hur det kan användas i undervisningen, exempelvis för att motverka diskriminering i skolan. FÖRELÄSNING:NORMKRITISKT ARBETE VID STUDIE-OCH FRAMTIDSVAL. Ta dig tid till en stunds kompetensutveckling genom att titta på föreläsning med  Genusperspektiv och normkritiskt tänkande.


Vad kan man observera
sushi luleå centrum

För att förstå hur makt fördelas ur ett normkritiskt perspektiv är intersektionalitet ett användbart begrepp. Intersektionalitet kan förstås som ett verktyg för att se hur olika maktstrukturer som baseras på kategoriseringar som klass, hälsa, Ett normkritiskt förhållningssätt hjälper oss förstå vissa av de mekanismer som leder till ojämlik vård. Dahlborg Lyckhage med flera menar att det är nödvändigt med en medvetenhet och reflexivitet hos den som vårdar. Kursen innebär fördjupande studier av normkritiskt förhållningssätt och genuspedagogik. Detta behandlas i relation till förskolans och skolans uppdrag att arbeta med jämställdhet och barns och ungas rätt till likabehandling. normkritiskt kräver att vi använder vår kreativitet. Det finns inga fasta slutgiltiga lösningar och inga metoder huggna i sten.

Att aktivt utmana och ifrågasätta normer. pedagogik och Normkritiskt perspektiv samt Likabehandling i förskola & skola som ytterligare har bidragit till förståelse för den normkritiska diskursen. ”En text/dokumentstudie är en form av examensarbete som utgår ifrån befintliga texter och dokument och där dessa ges status som huvudkällor för undersökningen Enligt normkritiskt tänkande förutsätter nämligen toleransen att någon – i normalfallet majoriteten – befinner sig i överläge. Men eftersom detta kan tolkas som att majoriteten också står för det ”normala” måste toleranspedagogiken förkastas. Ur ett normkritiskt eller normutmanande perspektiv anses orsaken till diskriminering och kränkningar snarare vara normer och maktstrukturer. Förändringsstrategier börjar därför med att synliggöra de normer som privilegierar vissa och missgynnar andra.

4. Teoretiska utgångspunkter. 21. 4.1 Relationellt perspektiv. Genusmedvetet och normkritiskt ledarskap. Våra bidrag till att skapa ett mer inkluderande, modigt och öppet arbetsliv är att erbjuda både öppna och anpassade  12 sep 2018 Med ett normkritiskt förhållningssätt i vägledningen kan perspektiven vidgas för både elever och personal i skolan.