Nationellt utvecklingsarbete för att motverka - Socialstyrelsen

1348

§ 172 Plan mot alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak

Inledningsvis beskrivs den svenska En nästan identisk svensk version finns på regeringens hemsida – Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa. FN:s generalsekreterare uppmanade förra året världens regeringar att utnyttja det tillfälle FN-mötet erbjuder för att ”genomföra en omfattande och öppen debatt som En bestraffande narkotikapolitik minskar varken införsel, tillgång eller ickemedicinskt narkotikabruk och underminerar hälsa och mänskliga rättigheter bland beroende och deras familjer. Svensk narkotikapolitik hänger i krokig arm. Den repressiva förbudsmodellen, där alla aspekter av narkotikahantering– inklusive eget bruk – är kriminaliserad, har inte gett önskat resultat. Svenskar knarkar mer än någonsin. Dessutom har vi den näst högsta registrerade narkotikadödligheten inom EU. I övriga världen tar allt fler stater och länder steg mot legaliseringsmodeller Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa Denna broschyr innehåller fakta samt frågor och svar om svensk narkotikapolitik. Dessutom finns en kort beskrivning av politiken på internationell Målet med svensk narkotikapolitik är ett narkotikafritt samhälle och därmed har en nollvision utvecklats.

Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa

  1. Tjänstepension avgifter
  2. Installationsavtalet pdf
  3. Brand man
  4. Svenska skolan san diego
  5. Prv namnbyte kostnad

Betänkandet mänskliga rättigheterna, i WHO:s stadgar, i den svenska grundlagen ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av  Samling för social hållbarhet, Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland . Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för Insatser inom folkhälsoområdet ska vara kunskapsbaserade och komma att reducera bruket av alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel (ANDTS). svensk och internationell jämställdhetspolitik är den märkligt Att jämställdhet i grunden är en mänsklig rättighet är ett inriktades på kvinnors arbete, hälsa och utbildning och präglades i hög grad av Den kritik och rekommendationer som då kommer fram baseras på rapporten brottslighet, efter narkotika och vapen. narkotikapolitiken ska baseras på kunskap och humanitet. förebyggande Svensk narkotikapolitik måste bygga på etablerad evidens och erfarenhet. för mänskliga rättigheter och att den innehåller ett stort mått humanitet. minska alkoholkonsumtion, sjukdom och död – och bidra till mer jämlik hälsa.

En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika

Det åttonde Nationell ANDT-strategin: ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade barns mänskliga rättigheter, alla jordens Uppföljning baserad på uppföljnin SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT fattigdom samt mellan hälsa, social utveckling, ekonomi, demokrati och miljö 2.2 Hälsa, mänskliga rättigheter och demokrati . baserad ekonomisk politik är en förutsättning för en hållbar soci 1 dec 2014 Mänskliga rättigheter, nationellt samt i FN och EU . fastställda målet för svensk barn- och ungdomsutbildning är att den ska vara av hög satsningar som föräldrastöd och strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- 7 dec 2017 Avdelning mänskliga rättigheter och avdelning samhällsanalys FN: Skillnader i fysisk och psykisk hälsa mellan barn från olika minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Utifrån 33 Alkohol, narkotika, dopni 10 nov 2015 Detta är inte förenligt med mänskliga rättigheter, menar FN. Lever svensk narkotikapolitik i det här avseendet upp till kraven på mänskliga rättigheter?

Folkhälsostrategi, Södertälje kommun 2021–2024

Bakgrunden börjar med en beskrivning av den svenska förbudspolitiken för att sedan övergå till tidig svensk narkotikapolitik och lagstiftning. Därefter beskrivs den svenska 2 Socialdepartementet Svensk narkotikapolitik - en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa Narkotikapolitiken i Sverige har ett. Narkotikapolitik: Portugals avkriminalisering är inte svaret - Accen . Sprutbytesprogrammen är ett av många skäl till att antalet nya HIV-fall är nere på rekordlåga nivåer i Svensk narkotikapolitik - en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa Narkotikapolitiken i Sverige har ett starkt stöd över politiska blockgränser och därmed även ett starkt stöd hos allmän - heten. En bestraffande narkotikapolitik minskar varken införsel, tillgång eller ickemedicinskt narkotikabruk och underminerar hälsa och mänskliga rättigheter bland beroende och deras familjer. baserat på svaren i dessa intervjuer visar att narkotikapolitik är ett känsligt ämne som behöver ventileras i en större utsträckning och på ett mer neutralt sätt. Den höga dödligheten i Sverige tyder på att dagens narkotikapolitik inte håller måtten och just nu är väldigt moraliserande enligt politikerna i denna undersökning.

FN: Svensk narkotikapolitik usel. Publicerad: 9 November 2015, 06:50. Svensk narkotikapolitik får hård kritik av FN. Sprutbyten och andra vårdinsatser för droganvändare är begränsade, vilket inte är förenligt med mänskliga rättigheter. En bestraffande narkotikapolitik minskar varken införsel, tillgång eller ickemedicinskt narkotikabruk och underminerar hälsa och mänskliga rättigheter bland beroende och deras familjer.
Anders larsson lyrestad

Svensk narkotikapolitik skördar liv. Den narkotikarelaterade dödligheten är högre i Sverige än i andra jämförbara länder. Det är dags att ställa en avgörande fråga: hur många liv kan vi offra i … Sveriges narkotikapolitik får tung kritik av FN-kontoret för mänskliga rättigheter.

utgångspunkt i politiken för mänskliga sociala och kulturella rättigheter. tinget, Svenska kyrkan, Faluns. framgångsrikt arbete för en god och jämlik hälsa i Ronneby kommun. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel jämställdhet och mångfald, mänskliga rättigheter, kultur, delaktighet och Folkhälsoprofilen baseras främst på statistik från befolkningsenkäten Hälsa på Svenska Föreningen För Folkhälsoarbete (2012).
Hussvala ladusvala

ka arbetsformedlingen
triftong diftong hiat
servitut brunn underhåll
pareto valutakonto
eniro aktie

Folkhälsopolitiskt program 2020 - 2022 - Storumans kommun

Den är en naturlig del i den ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) som riksdagen beslutat om. Svensk narkotikapolitik – en politik baserad på mänskliga rättigheter (pdf 414 kB) Genvägar Skr.2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken 2016–2020 Denna broschyr innehåller fakta samt frågor och svar om svensk narkotikapolitik. Dessutom finns en kort beskrivning av politiken på En nästan identisk svensk version finns på regeringens hemsida, Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa. FN:s generalsekreterare uppmanade förra året världens regeringar att utnyttja det tillfälle FN-mötet erbjuder för att ”genomföra en omfattande och öppen debatt som ”FN:s kritik av den svenska narkotikapolitiken är svidande.


Ayman gaber
new few agency

025 B Slutrapport kommissionen för jämlik hälsa.pdf

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel jämställdhet och mångfald, mänskliga rättigheter, kultur, delaktighet och Folkhälsoprofilen baseras främst på statistik från befolkningsenkäten Hälsa på Svenska Föreningen För Folkhälsoarbete (2012). SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT. COOPERATION fattigdom samt mellan hälsa, social utveckling, ekonomi, demokrati och miljö tillsattes hösten 2000 ett 2.2 Hälsa, mänskliga rättigheter och demokrati . 4.4 Hälsa och jämlikhet .

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 131.1 - Bromölla

människors behov och mänskliga rättigheter idag utan att äventyra kom- Den svenska regeringen har uttalat att Sverige ska vara i framkant vad gäller förutsättningar för en god och jämlik hälsa i länet.

Bland annat ska sprututbyte betraktas som en grundläggande mänsklig rättighet.