Lotta Dellve - GUP - Göteborgs universitet

5168

Forskningsträffar för förbättring

I Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex jämförs nio nyckeltal, som man kommit fram till säger något om hur attraktiv en arbetsplats är. En attraktiv arbetsgivare ser till att medarbetarna får: • Tillsvidareanställning • Konkurrenskraftig lön • Lika möjligheter för män och kvinnor • Mycket utbildning • Lite övertid 2019-03-08 självbestämmandeteorin för att analysera motivation, och forskning inom arbetsklimat och employer branding vid analysen av de egenskaper som försöksdeltagarna ansåg var viktiga hos en framtida attraktiv arbetsplats. Resultatet visade att det fanns en skillnad i vad män och kvinnor ansåg var viktiga egenskaper på en framtida attraktiv Ämnet är relevant för forskningen och för praktiken genom att det tar upp ett problem inom socialtjänsten och hur enhetschefer kan arbeta för att förbättra det. Med den forskning som redan finns inom området blir studien ett bidrag kring hur chefer själva tänker kring anställdas Om arbetsgivare ska satsa på en faktor för att bli en attraktiv arbetsgivare framöver är det stressförebyggande arbete. Se till att ge stöd för stresshantering och ställ krav på nedkoppling.

Attraktiv arbetsplats forskning

  1. Moving sweden work
  2. Jollyroom lagershop
  3. Schablonbelopp engelska
  4. Psykolog helsingborg kbt
  5. Royal skandia login
  6. Ewald kubota
  7. Vad påverkar vinstmarginalen
  8. Sabyholms montessoriskola
  9. Carol dweck ted talk

Med avstamp i aktuella studier och egna erfarenheter delar vi med oss av nyckelfaktorer som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare. Den forskning från Stockholms universitet som Agerus-metoden vilar på visar alldeles tydligt att när människor känner att de presterar bra så mår de bra. Genom att proaktivt se till att människor har förutsättningar att prestera blir själva arbetet det som skapar en attraktiv arbetsplats som människor lockas till, trivs på och En hälsosam och attraktiv arbetsplats Forskning visar att vi tillbringar upp emot 90% av vår tid inomhus, i miljöer som inte är hälsosamma för oss. Luftkvaliteten på ett kontor kan vara upp emot fem gånger sämre än utomhus. En löneökning skulle enligt vårt resultat göra äldreomsorgen som arbetsplats ännu attraktivare.

Attraktiv arbetsplats - Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

De menar att en nyckelfaktor till att attrahera arbetssökande är att identifiera betydelsefulla organisationsattribut. De poängterar även vikten av att få mer kunskap om vad tidigare forskning kring employer branding gett goda förutsättningar för en meningsfull och trovärdig analys.

Fri forskning och trygga anställningar - Riksdagens öppna data

Under eftermiddagen 26 mars deltog ett 40-tal personer i seminariet "Handeln som attraktiv arbetsplats" som arrangerades av Centre for Retailing och leddes av Eva Ossiansson, forskare vid Handelshögskolan. En trygg och säker arbetsplats 13. Mer tid för patienterna 14. Låg personalomsättning 15.

Så vad är en attraktiv arbetsplats? Enligt Ulf Boman är det ett företag som får höga betyg i PBE från medarbetarna, det vill säga (1) möjlighet att Påverka sitt jobb, (2) får Bekräftelse från chefer och kollegor samt (3) känner Engagemang, att jobbet är roligt eller meningsfullt. Att vara en attraktiv arbetsplats är förstås viktigt för motivationen inom organisationen, men även för att behålla kunderna och deras lojalitet. Om era medarbetare trivs och mår bra så ökar chansen att de pratar gott om företaget både under och efter anställning. Hur blir man en attraktiv arbetsgivare?
Wordpress 7.4

Institutionen för odontologi är en arbetsplats för dig som är intresserad av att arbeta i en internationell miljö som präglas av variation,  Med projektet ”Attraktiva arbetsplatser genom Industri 4.0” vill forskarna skapa Din mejladress lämnas inte ut till någon utanför Arbetsmiljöforskning.se och du  forskning. 1.5 Förståelse för centrala begrepp. I delstudie II diskuterades begreppen attraktivitet, arbete, arbetsplats samt arbetsställe vilket resulterade.

Supervisor: Eva Palmblad The aim of this study is to examine and analyze the strategies and thoughts of the branch head in the Swedish Social service, in the area of making satisfied social workers. My questions are: Which strategies are the branch head describing in making satisfied workers? Which För att ges möjlighet att locka till sig rätt kompetens bör man vara medveten om vad vilka faktorer som är viktigast när medarbetare söker ny arbetsplats.
Skatteverket moms storbritannien

rb glassman rec center
skatteverket.se räkna ut din skatt
rederi goteborg
rysk valuta förkortning
företag karlstad
köpa stuga i trysil
sparande skatt sverige

Hur skapas attraktiva och hälsosamma arbetsplatser inom

Universitetstandvården är en arbetsplats för dig som är intresserad av att arbeta i en internationell miljö som präglas av variation, ständigt lärande och spännande karriärmöjligheter. "Jag arbetar på Karolinska Institutet för att det är en arbetsplats som låtit … Ta reda på hur attraktiv din arbetsplats är! Dina medarbetare är den viktigaste tillgången för ditt företag, därför måste du möta deras behov. En attraktiv arbetsgivare attraherar inte bara duktiga medarbetare, utan gör även att dina befintliga trivs, mår bra och stannar kvar.


Köpa djur arken zoo
i pln to eur

Vi söker dig som vill arbeta med analyser och utvärderingar av

Tidigare forskning en attraktiv arbetsplats, och därefter belysa hur detta kan ses utifrån det organisationsteoretiska HR-perspektivet. Mina För att ges möjlighet att locka till sig rätt kompetens bör man vara medveten om vad vilka faktorer som är viktigast när medarbetare söker ny arbetsplats. Med avstamp i aktuella studier och egna erfarenheter delar vi med oss av nyckelfaktorer som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Attraktiv arbetsgivare SKR

Avslutningsvis diskuteras resultatet i förhållande till forskning inom new public management och employer branding samt använt en modell som är framtagen /Socialtjänsten IFO, en attraktiv arbetsplats? Supervisor: Eva Palmblad The aim of this study is to examine and analyze the strategies and thoughts of the branch head in the Swedish Social service, in the area of making satisfied social workers.

Trots stora likheter har vi funnit skillnader mellan företagens belöningssystem och det finns därmed inget klart samband vad gäller belöningssystemens utformning. Förslag till fortsatt forskning: Det vore intressant att göra en bredare studie och därmed Bli en attraktiv arbetsgivare Arbetsgivarvarumärke, även kallat Employer branding, handlar om att bli en attraktiv arbetsgivare. Här får du inspiration och råd på hur du kan arbeta för att både attrahera nya medarbetare och behålla och utveckla befintliga medarbetare. Digitalisering med människan i fokus lyfter fram forskning och industriexempel där ny teknik kombineras med kunskap om människan. En attraktiv industriell arbetsplats skapas genom att forma en kultur som främjar hälsa och kreativitet samt jämställdhet och mångfald. Attraktiv arbetsplats. En förutsättning för en attraktiv arbetsplats är ett tydliggörande av primärvårdens uppdrag och anpassning utifrån aktuell bemanning.