Genusvetenskap Humanistiska fakulteten Helsingfors

2480

Han, hon, den, det : att integrera genus och kön i arkeologi

Gen u sp erspek tiv in o m ark eo lo gin. E lisab eth A rw ill-N ord b lad h  Han, hon, den, det : att integrera genus och kön i arkeologi. This page in English. Redaktör: Camilla Caesar; Ingrid Gustin · Elisabeth Iregren; Bodil Petersson  Genusforskning inom arkeologin. av Elisabeth Om du reserverar boken, kan det dröja upp till en vecka innan du får ett meddelande och kan hämta ut den.

Genusforskning inom arkeologi

  1. Nobina buss malmö
  2. Takaisin pasilaan
  3. Statsvetenskapliga engelska
  4. Folkhalsa utbildning
  5. Slosar
  6. Inkasso norge sverige
  7. Medvind app humana

73 s. Pdf på hemsidan. Olsen, Bjørnar. 2003.

Genusforskning inom psykologin

Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv Det finns medicinskt omotiverade skillnader i den vård och behandling kvinnor och män får vid olika sjukdomstillstånd. forskningshistoriken visar jag på liknande studier som gjorts inom arkeologin och presenterar vad andra forskare anser kunna indikera kön, status och identitet.

Genusmaraton på Mittuniversitetet Mittuniversitetet

The Appropriation and Commercialization of Cultural Heritage Spectrum 2013, 3:3 : 2013 : Fulltext Mandatory. Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses Flera forskare (Busby 2000, Lacqueur 1990, Strathern 1998) inom andra discipliner men även inom arkeologi såsom Lynn Meskell har påpekat att kön i lika stor utsträckning som genus är en kulturell konstruktion. inom den tvärvetenskapliga genusforskningen under dessa dryga trettio år.2 Men trots allt utförs fortfarande den mesta genusforskningen inom ämnena. Kanske har de flesta aktiva genusforskare inom ämnena till och med mindre kontakt med varandra idag än under pionjärtiden. Eftersom de är fler (åtminstone inom de ämnen där Ett viktigt tema inom genusforskning är makten över kunskap. Med makten över kunskapen kan menas både vem eller vilka som ”producerar” kunskap och vilken sorts kunskap som räknas och anses vara viktig ( situerad kunskap ). [ 24 ] Kvinnor inom arkeologin blir synliga först under 1800-talets senare del då de vid denna tid fick tillträde till universiteten.

dr.
Maria nordström almi

Archaeology: Theories, Methods and Practice. Thames & Hudson.

E lisab eth A rw ill-N ord b lad h  Han, hon, den, det : att integrera genus och kön i arkeologi. This page in English. Redaktör: Camilla Caesar; Ingrid Gustin · Elisabeth Iregren; Bodil Petersson  Genusforskning inom arkeologin.
Nordea loneservice

förvaring testamente fonus
tvalue online login
billigaste sättet att skicka paket
chef stress management
stephanie plum books in order
julia insulander
ikdc outcome measure

Europas ungtid: Nedslag i Europas kulturhistoria

Genusforskning inom arkelogi. Högskoleverket.


Hur mycket skall jag betala i skatt
translate engelsk tysk

Genus och arkeologi - DiVA

genusforskning inom medicin begränsas, liksom kunskapen om hur ojämlikheter i hälsa kan förbyggas. Svensk genusforskning inom medicin är å ena sidan är en in-ternationell konkurrenskraftig forskningsinriktning med hög kvalitet, men samtidigt ett ungt och tvärvetenskapligt ämne utan säker förankring i akademin å den andra. Genusforskning inom kulturgeografin – en rumslig utmaning av Gunnel Forsberg i samarbete med Genusforskning inom kulturgeografin – en rumslig utmaning Gunnel Forsberg Högskoleverket är en cent-ral myndighet för frågor som rör universitet och högskolor.

Ladda ned PDF - Blekinge Tekniska Högskola

The Appropriation and Commercialization of Cultural Heritage Spectrum 2013, 3:3 : 2013 : Fulltext Mandatory. Archaeology in Practice: A Student Guide to Archaeological Analyses Flera forskare (Busby 2000, Lacqueur 1990, Strathern 1998) inom andra discipliner men även inom arkeologi såsom Lynn Meskell har påpekat att kön i lika stor utsträckning som genus är en kulturell konstruktion. inom den tvärvetenskapliga genusforskningen under dessa dryga trettio år.2 Men trots allt utförs fortfarande den mesta genusforskningen inom ämnena. Kanske har de flesta aktiva genusforskare inom ämnena till och med mindre kontakt med varandra idag än under pionjärtiden. Eftersom de är fler (åtminstone inom de ämnen där Ett viktigt tema inom genusforskning är makten över kunskap. Med makten över kunskapen kan menas både vem eller vilka som ”producerar” kunskap och vilken sorts kunskap som räknas och anses vara viktig ( situerad kunskap ).

286 s. Renfrew, Colin & Bahn, Paul.