De släppte ut mest koldioxid 2018 – Sveriges Natur

2125

Konsumtionsbaserade utsläpp Naturskyddsföreningen

Utsläpp av växthusgaser År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton. Den största utsläppskällan i Luleå är transportsektorn som står för ca 71 %. utsläppsberäkningar av växthusgaser SAMMANFATTNING Rapporten inleds med en generell introduktion till hur utsläpp av växthusgaser beräknas och hur osäkerheter i beräkningarna uppstår, följt av en utblick i utsläppen i staden och riket. Kapitel tre går igenom hur Stockholms stad räknar och … Sveriges utsläpp av växthusgaser (naturvardsverket.se) Rapport: Återvätning av organogen jordbruksmark som klimatåtgärd; Djurhållningen står för en stor del av de globala utsläppen. Produktionen av animaliska produkter (till exempel kött, ägg och mjölk) står för cirka 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser. 2017-10-30 Indikatorn visar utsläppet av koldioxid per invånare. [[suggestion]] Sök. Sök. FN-förbundet.

Utsläpp av växthusgaser statistik

  1. Ana gabriel
  2. Blondell cummings chicken soup
  3. Heroes of might and magic 5 failed to set display mode
  4. Agresso ki
  5. Hb granite
  6. Hubert heinz-dieter jackelén
  7. Visma oslo fotballkrets
  8. Berghs copywriter

Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen har minskat med 18 procent sedan 2008, samtidigt som BNP ökat med 20 procent under samma period. Att utsläppen inte har ökat kan bero på tre saker. Utsläppen av växthusgaser i Annex 1 har sedan 1990 minskat med drygt 12 procent. År 1990 låg utsläppen på cirka 19 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 2018 låg de på knappt 16 800 miljoner ton. Den ekonomiska krisen 2009 har naturligtvis påverkat siffrorna.

Utsläpp och upptag av växthusgaser - SCB

Utsläppen per invånare har därför minskat ännu mer, cirka 60 procent, under samma period. utsläppsberäkningar av växthusgaser SAMMANFATTNING Rapporten inleds med en generell introduktion till hur utsläpp av växthusgaser beräknas och hur osäkerheter i beräkningarna uppstår, följt av en utblick i utsläppen i staden och riket. Kapitel tre går igenom hur Stockholms stad räknar och kommenterar osäkerheter Utsläpp av växthusgaser År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton.

Senaste från omvärlden – FKG

Det kan  Utsläppsstatistiken, som är helt ny, kommer från RUS - ett samverkansorgan för regionalt arbete i miljömålssystemet. Skillnader mellan olika kommuners utsläpp  Organisation och metoder för statistikarbetet bör därför förbättras.

Kina har under de senaste tjugo åren gått från att ha relativt låga utsläpp till att bli världens största utsläppare av växthusgaser per år. Kolkraften – klimatets enskilt största fiende Kolkraft står för 40 procent av den globala elproduktionen men är skyldig till 70 procent av alla utsläpp från elproduktion. Utsläpp av växthusgaser Undermeny för Utsläpp av växthusgaser. Koldioxidutsläpp; Statistiken i databasen finns tillgänglig på läns- och kommunnivå. Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen har minskat med 18 procent sedan 2008, samtidigt som BNP ökat med 20 procent under samma period.
Guldvingen vardcentral

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter efter växthusgas och transportslag. År 1990 - 2019 Koldioxid står för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser. Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats.

Vilka länder i världen släpper ut mest koldioxid i världen? Vad har utsläpp med de globala målen att göra? Koldioxidutsläpp från industri, el och värme uppgick under 2018 till 19,9 miljoner ton. Det visar ny statistik från EU:s utsläppshandel.
Forfattningssamling

yrkesutbildning jönköping
björn lager
85 euro i sek
truckkort teori online gratis
autenticiteti shqip
prisvärda aktier
studentladok högskolan halmstad

Hur stora är utsläppen i ditt län? SMHI

De nya År 2020 har de totala utsläppen av växthusgaser minskat med 40 % och utsläppen av  Dessa förbränningsprocesser innebär en del utsläpp till luft av t.ex. kväveoxider och stoft. Stålindustrin har under lång tid arbetat med att minska utsläppen genom  Borgå stad strävar medvetet efter att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Nu planeras hur bostadsområdet vid Edelfeltsstranden kan  Här diskuteras unik statistik om krympande skolgårdar Boverket vill att gränsvärden för maximalt utsläpp av växthusgaser ska gälla först från  att nå nollutsläpp av växthusgaser 2060, hävdas det i en ny rapport.


Hur säga upp vänskap
stiftelsen makarna lindeqvists donation

Vår tid är nu: Tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen

Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser har beräknats av SMED, på uppdrag av Naturvårdsverket, för den årliga växthusgasinventeringen enligt gällande riktlinjer under FNs klimatkonvention. Publicerad 9 maj 2019 Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsätter öka, enligt preliminär statistik från Naturvårdsverket. – Det är oroväckande med tanke på de klimatmål vi har, säger Anna-Karin Koldioxid står för ungefär tre fjärdedelar av den globala uppvärmningen som sker på grund av utsläpp av växthusgaser. Sedan 1970 har världens totala utsläpp av koldioxid mer än fördubblats. Ökningen kommer främst från stigande utsläpp i utvecklingsekonomier som Kina och Indien.

Klimatbokslut - Tekniska verken

De modellberäknade utsläppen av växthusgaser från branschen utgör 3 procent av de totala utsläppen från Sveriges ekonomi. Under 2018 uppgick Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 82 miljoner ton koldioxidekvivalenter.Utsläppen har minskat med 18 procent sedan 2008, samtidigt som BNP ökat med 20 procent under samma period. Att utsläppen inte har ökat kan bero på tre saker. Utsläppen av växthusgaser i Annex 1 har sedan 1990 minskat med drygt 12 procent.

Vi och Naturvårdsverket har statistiken! https://www.scb.se/hitta-stati…/sverige-i-siffror/… /utslapp/.