754

rektor) har rätt att av psykolog och kurator få de uppgifter om eleverna och deras anhöriga som han begär. (Se vidare i Kommunförbundets skrift: ”Sekretess i skola och barnomsorg” sidan 19) Mindre stark sekretess gäller för skola, lärare, fritidspedagoger och administrativ personal I arbetet som skolkurator lyder kuratorn under sträng sekretess/tystnadsplikt, vilket innebär att kuratorn inte får föra vidare information om eleven som kommit fram under samtal. Kuratorn lyder även under anmälningsplikt , vilket innebär att kuratorn ibland behöver lämna ut information till föräldrar, elevhälsoteamet eller andra myndigheter då misstanke finns att en elev far illa. utanför skolan (hemförhållanden och fritid). Kartläggningens genomförande . Skolkurator får i uppdrag av rektor att göra en skolsocial kartläggning. Den skolsociala kartläggningen ska utföras utifrån elevens syn på sin skol- och levnadssituation.

Sekretess kurator skola

  1. Förbättra engelskan snabbt
  2. David lega albania
  3. Brandelius harry begravd
  4. Klottra
  5. Momo mp3 download by okese 1
  6. P30 lite sd card
  7. Redovisningsprinciper lager

Men någon sekretess mellan en lärare och kurator vid en skolmyndighet finns inte. Uppgifter dem emellan kan lämnas om det behövs för arbetets skull, d.v.s. efter ett etiskt övervägande. Kurators sekretess mot andra i EHT- teamet Fråga: När jag som kurator deltar i elevhälsan hur tänker jag sekretess mot de andra i teamet? Vi har ju en utökad sekretess som ska ge eleverna ett större förtroende för oss. Skolsköterskorna tillhör ju dessutom en annan verksamhetsgren och hen är ju med i elevhälsoteamet.

Skolpsykologen arbetar på flera nivåer inom skolan. Skolsköterska och skolläkare har sekretess Skolhälsovårdsjournalen får följa eleven till skolhälsovården på en ny skola utan hinder av sekretess inom Lunds kommun. Överlämnande av skolhälsovårdsjournal till fristående skola eller till annan kommun får bara ske efter samtycke från vårdnadshavare eller elev som uppnått sådan Kurator har, tillsammans med de andra yrkesgrupperna i elevhälsan, en sträng sekretess/tystnadsplikt, medan den är mindre sträng för en lärare. Men någon sekretess mellan en lärare och kurator vid en skolmyndighet finns inte.

Inte sällan möts den som söker hjälp av en stängd dörr och en lapp  19 мар 2021 Agencija SANAwww.sanapress.infoagencija.sana@gmail.com. 28 Lut 2019 Kurator zawodowa Aleksanda Szewera-Nalewajek z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Legionowie była gościem internetowego  Stödmaterialet för samverkan mellan skola och socialtjänst är till stor del en beskrivning skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas Sekretess gäller i förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, Kurator har, tillsammans med de andra yrkesgrupperna i elevhälsan, en sträng sekretess/tystnadsplikt, medan den är mindre sträng för en lärare. Men någon sekretess mellan en lärare och kurator vid en skolmyndighet finns inte. Uppgifter dem emellan kan lämnas om det behövs för arbetets skull, d.v.s.

Psykolog och kurator i förskolan och grundskolan . 4 Olsson Staffan, ” Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola” s. 52. 5 Strömberg, Lundell a.a.
Lediga jobb elgiganten

Elever i behov kan själva söka upp kuratorn för samtal. Det går också bra att som vårdnadshavare vända sig direkt till kuratorn.

Sekretess och tystnadsplikt När en skola lämnar över information om en elev till en annan skola behöver skolan som lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.
Ca kemiallinen merkki

jobb student stockholm
michael sellers nfl
niclas falkenstrand
muslimer i sverige
när deklarerar man
uddevalla kommun invanare

Det kan till exempel vara stödsamtal, motiverande samtal, krissamtal, självkänsla med mera. Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet. Regeringen beslutade den 10 oktober 2002 att tillkalla en särskild utredare för att göra en översyn av bestämmelserna om sekretess i skolan, främst med avseende på den dokumentation som förekommer i skolan och på 1999 års skollagskommittés förslag om en ny elevhälsa.


Nordea problem idag
scania manufacturing plant in india

Skola. Olivia Karlsson. 0524- 183 14.

Elevens bild kompletteras av elevens vårdnadshavare, om Kuratorn och psykologen kan också kartlägga den allmänna sociala situationen på skolan, och har kunskap om hur det fungerar med socialtjänst, ekonomi, intyg och remisser. Om det skulle uppstå en krissituation på skolan kan kuratorn eller psykologen vara en del av krishanteringen. Sekretess Kuratorn arbetar, förutom med enskilda elever, också med grupper.

Den tar upp hur elevhälsan kan organiseras och vilka regler som gäller och även om dokumentation och sekretess. Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsens webbplats. Samverkan för elevens bästa. Elevhälsans interna samverkan kan ske på olika nivåer, dels inom elevhälsan, dels med skolledningen, lärare och övrig personal på skolan. Sekretess gäller inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör (KU 1982/83:12 sid. 17) Arbetsledningen (t.ex. rektor) har rätt att av psykolog och kurator få de uppgifter om eleverna och deras anhöriga som han begär.